Bông 2 trai 6-9mm E0305

SKU: ACVK.QFZ3.AAAA
Giá bán :2.800.000 ₫
Giá USD :Chi tiết sản phẩm

MẪU ĐIỀN THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tiêu chí

Nội dung

Mã sản phẩm

E0305

Tên sản phẩm

Bông 2 trai 6-9mm

Loại Ngọc Trai

Ngọc trai nước ngọt

Màu sắc

Trắng

Kích thước ngọc trai

8 mm

Hình khối

Bán cầu, giọt lệ

Chất lượng ngọc trai

3A

Chất liệu

Vàng 10K

Giá gốc

2.800.000

( Xem thêm...)

Sản phẩm nổi bật

Cùng chuyên mục