7 YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH CHẤT LƯỢNG NGỌC TRAI
7 YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH CHẤT LƯỢNG NGỌC TRAI

Để xác định được giá trị của viên ngọc trai chúng ta cần đánh giá một cách toàn diện các yếu tố cấu thành. Các yếu tố đó bao gồm : Kích thước, hình khối, màu sắc , độ dày lớp xà cừ, độ bóng, sự đồng đều, sự hoàn mỹ của những viên ngọc trai đó.

Xem thêm